Цени за ремонт на покриви

Тъй като покривните и строителните проекти се считат за значителни откъм инвестиции, от първостепенно значение е собствениците на жилища да обсъждат възможностите си за плащане с изпълнителите.

След като ви бъде предоставена приблизителна оценка на обекта, и цената на услугите, които ще платите, трябва да си направите сметката как ще платите. Затова темата за цени за ремонт на покриви е важна и я излагаме цялостно – не само като цени, но и като детайли за какво точно плащате.  Нека да започнем с първоначалния етап – изборът на фирма изпълнител на база предложени цени за ремонт на покриви. Понеже един покрив може да изисква най-различни по вид ремонти, то и ценоразписите излагани от фирмите никак не е кратък. Там се започва от цялостен ремонт на покрив, с разрушаване на старите и изграждане на нов, което е най-скъпата възможна услуга. Тя се оценява на квадратен метър, а след това се смята и облицоването на покрива с вида керемиди, хидроизолацията, обшивките, смяната на елементите. Изобщо цената излиза доста солена, но трудът е много специфичен и изисква да се върши само от професионалисти. Точно затова плащат самите собственици.

В ценоразписа влиза всяка една услуга, която може да се случи при покривното пространство и свързаните части. Още повече, че една услуга не се прави сама, а в цената ѝ влизат всичките последователни такива, за да се свърши работа. Например при смяна на стари керемиди с нови (често срещана дейност у нас), се плаща, за премахването на старите керемиди, почистването на основата, полагането на конструктивните части и след това полагането на керемидите. Тогава цената става над 60 лв на кв. метър. Пренареждането на керемиди обаче струва много по-евтино, най-много до 20 лв. на кв. метър. 

Това бе само един пример, а можете да си представите, още колко такива намеси се предлагат от фирмите. Улуци, обшивки, тенекеджийски услуги, отстраняване на течове, поставяне на битумни керемиди, хидроизолация, измазване на комин, смяна на капандури, вътрешни и външни ремонти при покривната конструкция, повдигане на покрив и много други. Както казахме цените са най-често на квадратен метър, други са на брой, а не малко услуги са по-договаряне. Тенекеджийските услуги например често са по-договаряне, защото трудно може да се фиксира определена цена. 

Имайте предвид, че различните строителни фирми имат различен подход при работата с клиенти.

При някои може да има изискване да извършите пълно предварително плащане, независимо от репутацията на изпълнителя, при други важи внасянето на депозит, което е напълно разумно, тъй като всички компании се нуждаят от определена сума, за да заплатят материалите и разходите за труд на работниците в началния етап. Обхватът на депозита е в зависимост от обхвата на проекта. Не забравяйте, че този депозит е част от цялата сума, която ще платите. Тоест вие вече сте получили офертата за цената на ремонта на покрива според намесата, която ще последва. Независимо от това, не всички собственици на жилища са финансово способни да платят за проект за подобряване на дома веднага след приключване на работата. Ето защо не малко изпълнители предлагат благоприятни възможности за плащане на собствениците на жилища в сътрудничество с местните банки, като например теглене на потребителски или ипотечен заем за покриване на разходите по проекта. Въпреки техните предложения, имайте предвид, че относно предложените цени за ремонт на покриви, крайният избор е единствено ваш, най-вече в зависимост от вашия бюджет и звъзможности.